Társasági, szövetkezeti és társadalmi szervezetek jogával foglalkozó irodánk szakszerű, precíz, és hatékony ügyintézés keretében rövid határidőn belülvállalja az egyesület megalapítását, vagy módosítását.

1. Munkadíj, egyéb díjak
Munkadíj: 70.000,- Ft - 110.000,- Ft. Az alanyi ÁFA mentesség miatt a díjat nem terheli ÁFA.

Az eljárás (akár alapítás, akár módosítás) során egyéb díjak, pl. illeték nem merülnek fel, nem fizetendőek.

2. Mit tartalmaz a munkadíj?

A munkadíj tartalmazza az alapításhoz, módosításhoz szükséges összes jogi teendőt, azaz:

  • az adatok, kérdések átbeszélését, egyeztetését,
  • jogi tanácsadást, javaslatok adását tapasztalataink alapján,
  • az iratok elkészítését,
  • az iratok ellenjegyzését,
  • szükséges nyomtatványok elkészítését,
  • az iratok érkeztetését az illetékes bíróságon,
  • a bíróság előtti eljárást.

3. Az ügy menete
A visszajelzésüket követően megküldjük Önöknek a kitöltendő adatlapunkat, melynek visszaküldését követően elkészítjük a szükséges okiratokat, melyeket e-mailen megküldünk Önöknek átnézésre, illetve módosítási javaslatok tételének céljából. Az iratok aláírására egyeztetett időpontban, az irodánkban kerül sor, amelyet követően haladéktalanul érkeztetjük az iratokat az illetékes cégbíróságon.

Amennyiben az adategyeztetést telefonon és e-mailen teljes körűen le tudjuk bonyolítani, irodánkba csak az aláírásra, azaz egyszer kell elfáradni. Önöknek más teendője nem lesz, minden egyebet mi intézünk Önök helyett.

Egyesületet legalább 10 fő tag hozhat létre úgy, hogy ez a 10 alapító tag a szervezet megalakulását kimondja, alapszabályát megállapítja és ügyintéző, képviseleti szervét megválasztja. Az egyesületnek magyarországi székhellyel kell rendelkeznie. Alapítóvagyon az egyesület alapításához nem szükséges. 2014. március 15. után nem kötelező az egyesület alapításához alakuló közgyűlésttartani, az új szabály szerint az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Ebből az következik, hogy alakuló közgyűlés helyett elegendő, ha tíz fő az alapszabályt aláírja.


4. A létrehozást megelőzően az alábbi kérdéseket érdemes végiggondolni

 

Ki lehet egyesületi tag
- magánszemély, 18 év alatti személy is (de helyette törvényes képviselője tesz nyilatkozatot) és nem magyar állampolgár is,
- jogi személy.


Az egyesület célja

Az egyesület létrehozásakor nem feltétel, hogy annak célja tartós legyen, mint ahogy az alapítvány esetén követelmény. Lényegében egyesületet bármilyen célra lehet alapítani, amit a jogszabály nem tilt. Egyesület nem hozható létre, illetve az egyesülési jog nem gyakorolható többek között: az Alaptörvény sérelmére, nem valósíthat meg bűncselekményt, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére sem lehet létrehozni, fegyveres szervezet nem hozható létre.


Az egyesület neve

Az egyesület nevét úgy kell megalkotni, hogy az megfeleljen a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményének. A névkizárólagosság azt jelenti, hogy nevének minden más hasonló működési körben tevékenykedő egyesülettől különbözni kell. Tehát nem lehet azonos a neve más egyesületével. A névvalódiság azt jelenti, hogy az egyesület neve az egyesület jelentőségét, működését tekintve megtévesztésre nem alkalmas. A névszabatosság azt jelenti, hogy a név nyelvi és társadalmi követelményeknek megfelel, azaz kimondható, kiejthető. Ezért nem állhat a név például csak idegen szavakból, jelek vagy számok halmazából. A névben szerepelhet idegen szó, kifejezés, de csak akkor, ha az közismert, illetve magyarul történik utalás az idegen kifejezés jelentésére.

Tagdíj

Tagdíj előírása nélkül a civil szervezet nem hozható létre. A tagdíj mértékéről, fizetésének módjáról, fizetési határidejéről, részletfizetésről vagy kedvezményről, a nem fizetés esetén követendő eljárásról (például fizetési felszólítás küldése stb.) az alapszabálynak kell rendelkezni. Ha a tag a tagdíjfizetést huzamosabb ideig – jellemzően egy éven túl – elmulasztja, az a tag kizárásának indoka lehet. A tagdíj nem fizetése nem szűnteti meg automatikusan a tagi jogviszonyt, ehhez a tag kizárására vonatkozó eljárást le kell folytatni. 

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Adatvédelmi elveink