Amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, úgy a haszonélvezeti jog lemondásáról, illetve töröltetéséről a szerződésben rendelkezni szükséges.

1. Amennyiben a haszonélvező már elhunyt

Számos eset előfordul, amikor a haszonélvező már elhunyt, azonban nem került még törlésre a haszonélvezeti jog az ingatlan tulajdoni lapjáról. Ebben az esetben az eladónak a szerződéskötésre magával kell hoznia a haszonélvező halotti anyakönyvi kivonatát, melyet az eljáró ügyvédnek eredetiben be kll mutatni a földhivatalban, ahol lemásolják és visszaadják. Az eljáró ügyvéd ezután visszaadja az eladó részére a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát.


Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a haszonélvezeti jog a törvény erejénél fogva - az elhalálozás pillanatában - már megszűnt, így a haszonélvezeti jog lemondásáról a szerződésben rendelkezni nem lehet, azonban arról továbbra is rendelkezni kell, hogy a felek kérik, valamint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.

2. Amennyiben a haszonélvező még nem hunyt el

Ebben az esetben a haszonélvezőnek a szerződésben részt vevő félként a szerződésben megtett feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásával, vagy a szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban megtett ugyanilyen tartalmú jognyilatkozatával szükséges lemondani a haszonélvezeti jogáról. 

Fontos, hogy ezen felül a haszonélvező is adjon meghatalmazást az eljáró ügyvédnek arra, hogy - a haszonélvezeti jog töröltetése tárgyában - képviselhesse őt a földhivatal előtt (a töröltetés irént benyújtandó kérelem vonatkozásában).

3. Töröltetés az adásvételi szerződés aláírása előtt

A haszonélvezeti jog törölhető az adásvételi szerződés aláírása előtt is a fenti módok valamelyikén, mely esetben azonban külön szükséges megfizetni a földhivatalban az eljárási illetéket (és esetleg ügyvédi munkadíjat), így mi ezt a megoldást nem tartjuk célszerűnek.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató