Amennyiben jelzálogjoggal, vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlant kíván venni bankkölcsön igénybe vételével, úgy a kölcsönt folyósító bank előírásait fokozott figyelemmel kell alkalmazni a szerződéskötés során. Az előírások bankonként különbözőek, általában azonban az alábbi esetek fordulnak elő:

 - amennyiben a teher végrehajtási jog, úgy a bank a kölcsönt általában ügyvédi letétbe teljesíti és az eljáró ügyvédnek kell gondoskodnia arról, hogy csak akkor utalja ki a végrehajtó részére az adott vételárrészletet, amennyiben bizonyosan elegendő ezen összeg a tehermentesítésre. Erről friss, legfeljebb 30 napos tartozásigazolással győzödhetünk meg, melyen a végrehajtó összegzi a tőketartozást, annak kamatait, a végrehajtó díját és az egyéb esetleges járulékokat.

- amennyiben a teher banki jelzálogjog, úgy a kölcsön folyósítása előtt a vevői kölcsönt folyósító bank általában bekér egy 30 napnál nem régebbi igazolást a teher alapjául szolgáló tartozás mértékének és az előtörlesztési díj mértékének igazolására, mely igazolásnak tartalmaznia kell az előtörlesztésre szolgáló banki technikai számlaszámot is. A vevői kölcsönt folyósító bank ezen igazolás eredeti példányának átvételét követően teljesíti a bankkölcsön folyósítását oly módon, hogy azt közvetlenül ügyvédi letétbe, vagy a jelzálogjogosult bank megadott technikai számlájára utalja át.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató