A gondnokság alatt álló személy jognyilatkozataira a cselekvőképtelenségétől, azaz gondnokság módjától függően kétféle szabályozás vonatkozik.

Amennyiben a gondnokolt személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy  az adásvételi szerződést és egyéb okiratokat a gondnokoltnak szükséges aláírnia azzal, hogy a gondnokolt ezen jognyilatkozatait (a szerződésbe foglalva, vagy külön nyilatkozatban) a törvényes képviselőjének, azaz a gondnokának szükséges jóváhagynia és a gyámhivatal eseti gondnokot is kirendelhet.


Amennyiben a gondnokolt személy cselekvőképességében teljesen korlátozott, azaz cselekvőképtelen, úgy az adásvételi szerződést és egyéb okiratokat helyette a törvényes képviselője, azaz a gondnoka írja alá, a gondnokolt aláírása azok érvényességéhez nem szükséges, azonban a gyámhivatal annak jóváhagyására eseti gondnokot is kirendel.

Amennyiben a gondnokolt az eladó, úgy a szerződés érvényességéhez, azaz a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez minden esetben szükséges a gyámhivatal hozzájárulása is.

A szerződés aláírását követően a szerződés 2-3 példányát szükséges benyújtani az illetékes gyámhivatalhoz. A gyámhivatal ezt követő 30 napon belül kirendeli az eseti gondnokot - aki a szerződés jóváhagyhatóságának megítélésében segédkezik - és felbecsülteti az ingatlant, valamint kiadja a hozzájárulását a szerződéshez, mely hozzájáruló határozatban meghatározza, hogy a gondnokoltra eső vételárat mely elkülönített bankszámlára szükséges megfizetni (egyes gyámhivalok ettől eltekintenek), vagy megtagadja a szerződés jóváhagyását.

Ezt követően szükséges megfizetni a gondnokoltra eső vételárrészletet a gyámhivatal által előírt módon, majd ennek teljesülését követően a gyámhivatal záradékolja az adásvételi szerződés és a tulajdonjog átruházást engedő bejegyzési engedély kettő, vagy három eredeti példányát.

A záradékolás után a tulajdonjog átruházásának már nincsen egyéb speciális feltétele.

Amennyiben erre lehetőség van, úgy a vételár egy részének megfizetését érdemes a záradékoltatás teljesítéséhez kötni, vagy amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy kikötni a szerződésben egy meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy a záradékoltatás tárgyában a vevő is jogosult eljárni a gyámhivatal előtt.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató