Az adásvétel első lépéseként a feleknek meg kell állapodni a legfontosabb kérdésekben, melyekről itt találhat bővebb tájékoztatást.

I. A legfontosabb kérdések tisztázása után

Amennyiben ingatlanközvetítőn keresztül zajlott az ingatlan megtalálása, úgy az ingatlanközvetítő minden bizonnyal vételi szándéknyilatkozatot írat alá a vevővel és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot pedig az eladóval. A vevő ekkor a szerződés aláírásának biztosítékaként átad továbbá az ingatlanközvetítő részére általában néhány százezer forintot (a továbbiakban: vételi biztosíték), melynek célja, hogy ha valamely félnek felróható okból kifolyólag meghiúsul az adásvételi szerződés aláírása, úgy e fél a vételi biztosítékat elveszti (amennyiben ez a fél a vevő), vagy amennyiben e fél az eladó, úgy ezen összeget köteles megfizetni vagy a vevő, vagy az ingatlanközvetítő részére. A vételi biztosítéknak a "sorsa" attól függ, hogy mit tartalmaz az ingatlanközvetítő által biztosított vételi szándéknyilatkozat, így e nyilatkozatot érdemes részletsen átolvasni.

Amennyiben nem ingatlanközvetítőn keresztül zajlott az ingatlan megtalálása, úgy a felek általában mihamarabb felkeresik az ügyvédet a szerződés elkészítése céljából, azonban számos esetben előfordul, hogy ügyvédi közreműködéssel, vagy anélkül előszerződést írnak alá.

II. Az adásvételi szerződés előkészítése

Az adásvételi szerződés elkészítése előtt, vagy alatt az alábbi dokumentumokat érdemes beszerezni társasházi lakás, garázs, vagy tároló, illetve egyéb társasházi ingatlan esetén:

 • a társasház alapító okirata annak érdekében, hogy egyszerűen ellenőrizhető legyen, miszerint van-e elővásárlási joga a társasházi tulajdonostársaknak
 • a társasház szervezeti és működési szabályzata
 • a társasház házirendje.

Annak érdekében, hogy az eljáró ügyvéd az adásvételi szerződést alapos módon tudja elkészíteni, az alábbi adatokat, iratokat kell, illetve érdemes beszerezni, illetve az alábbi adatokról szükséges az ügyvédet tájékoztatni:

 • az ingatlan helyrajzi száma, címe
 • a vételár
 • a fizetési ütemezés
 • az ingatlan birtokba adásának határideje, mely kettő tényezőtől függhet: egyrészt az eladók szinte kivétel nélkül kizárólag az utolsó vételárrészlet megfizetése után adja birtokba az ingatlant, hiszen az ingatlan birtoka az eladó utolsó biztosítéka a vételár megfizetésére, így (i) a birtokba adás határidejénél az egyik vizsgálandó kérdés, hogy a vevő mikor tudja megfizetni az utolsó vételárrészletet, másrészt (ii) a birtokba adás függ attól, hogy az eladó mikor tudja kiüríteni az ingatlant. Amennyiben az ingatlan már eleve üres, nem tartózkodik benne senki, úgy e kérdés irreleváns.
 • amennyiben az ingatlan banki, vagy más jelzálogjoggal terhelt, úgy a jelzálogjog alapjául szolgáló (pl. kölcsön) tartozás jelenlegi, aktuális összege, ugyanis az összeg mértékétől függ, hogy a vételárból mekkora rész utalandó közvetlenül a jelzlálogjogosultnak a tehermentesítés céljából
 • amennyiben haszonélvezet terheli az ingatlant, úgy eljárási szempontból nem mindegy, hogy a haszonélvező esetleg elhunyt-e már
 • amennyiben a vevő lakóingatlant vásárol, úgy érdemes (az illetékkedvezmény érvényesítése céljából) már az elején tájékoztatni az ügyvédet, hogy adott-e el 1 éven belül másik lakóingatlant
 • bérbe van-e esetleg adva az ingatlan, amennyiben igen, úgy a bérleti szerződés beszerzése,
 • telek, vagy ház adásvétele esetén - amennyiben nem biztosak benne - érdemes meggyőződni egy térképmásolat lekérésével, hogy a telek és az esetleges hozzá vezetó út (magánút, szolgalmi út) nincsen-e több helyrajzi szám alatt nyilvántartva.

III. Az adásvételi szerződés elkészítése

Az adatok és esetlegesen felmerülő problémás kérdések egyeztetése után 1-3 munkanapon belül elkészítjük az adásvételi szerződés és egyéb okiratok (ügyvédi megbízási szerződés, birtokba adási jegyzőkönyv, vételárrészlet átvételi elismervények, illetékbejelentési NAV adatlap, a tulajdonjog áruházásáról szóló bejegyzési engedély, bankhitel igénybe vétele esetén a bejegyzési engedély letétbe vételéről a letéti igazolás)

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató