foglaló a szerződés teljesítését biztosító jogintézmény. Ha a felek a szerződést teljesítik, a foglaló a vételárba beszámít, egyébként a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti (vevő), a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni (eladó).

Ha a szerződést teljesítik, a foglaló a szolgáltatás ellenértékébe (vételárba) beszámít. Ha beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

Az új Ptk. már nem tartalmazza a szabályt, miszerint foglalót kizárólag a szerződés aláírásakor lehet átadni, így a szerződés aláírása után átutalásra kerülő pénzösszeg is minősülhet foglalónak.

vételár előleg ehhez képest minden esetben visszajár a vevő részére, azaz akár az eladónak, akár a vevőnek felróható okból nem teljesül a szerződés.

A foglaló kikötése minden olyan esetben ajánlott, amikor több részletben kerül megfizetésre a vételár.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató