Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.

Ha a tulajdonos egymást követően több személynek enged ugyanarra a dologra elővásárlási jogot, a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

A vételi ajánlat közlése az elővásárlásra jogosulttal

Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

Az elővásárlási jogra felhívó levelet személyesen (az átvételt igazolva), vagy postai ajánlott tértivevényes módon kell eljuttatni az elővásárlási jogosultnak.

A felhívó levélben a kézhzvételtől számított legalább 8 napos határidő biztosítása szükséges az elővásárlási jogosultnak a a döntés meghozatalához. Fontos, hogy nem csak a vételárat, hanem minden lényeges feltételt szükséges közölni (pl. fizetési ütemezés, terhek, birtokba adási határidő).

Ilyen adásvétel esetén segítünk összeállítani az elővásárlásra felhívó levelet, vagy az elővásárlási lmondó nyilatkozatot.


Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja.
Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre.

Ha ugyanazon dologra nézve több személyt azonos rangsorban illet meg elővásárlási jog, és közülük többen tesznek elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos késedelem nélkül köteles erről a jogosultakat tájékoztatni, akik a tájékoztatás hatályossá válásától számított nyolc napon belül elfogadó nyilatkozatukat visszavonhatják. E határidő leteltekor az adásvételi szerződés a hatályos elfogadó nyilatkozatot tett jogosultakkal jön létre. Az elfogadó nyilatkozatot tett jogosultak egymás közötti érdekeltségük arányában szereznek közös tulajdont. Ha az elfogadó nyilatkozatot tett jogosultak érdekeltségének aránya nem állapítható meg, a jogosultak egyenlő arányban szereznek tulajdoni hányadot a dolgon.

Milyen esetekben állhat fenn elővásárlási jog?

Közös tulajdon esetén, azaz ha egy adott helyrajzi szám alatt nyilvánztartott ingatlan tulajdoni lapján több tulajdonos szerepel, úgy a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg. Elővásárlási jogot még pl. a társasházi alapító okirat is kiköthet.

Arra az esetre viszont, ha egy ingatlant túl sok tulajdonos tulajdonol, a joggyakorlat kivételt állapít meg, ebben az esetben nem szükséges felkeresni az elővásárlási jogosultakat.

Mi a teendő?

Az elővásárlási jogosultak felkereséséről egyeztetni szükséges az eladóval. Az adásvételi szerződés konstrukciója szempontjából nem mindegy, hogy az elővásárlási jogosultak lemondó nyilatkozata előre, a szerződés aláírását megelőzően beszerezhető (ez az egyszerűbb és gyorsabb lebonyolítása az adásvételnek), vagy valamelyik elővásárlási jogosult nem kívánja aláírni a lemondó nyilatkozatot, illetve nem elérhető, tehát nem szerezhető be az összes elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat.

Ez utóbbi esetben vagy adásvételi előszerződés írható alá, vagy olyan - feltételtől függő hatályú - adásvételi szerződés köthető, mely szerint az eladó köteles beszerezni az összes elővásárlási jogosult lemondó nyilatkozatát, vagy átadni az eljáró ügyvéd (illetve a vevő) részére az elővásárlási jogosultaknak a tulajdoni lapon bejegyzett címére kiküldött elővásárlási jog gyakorlására felhívó levelet és a tértivevény eredeti példányát, valamint nyilatkozni, hogy a tértivevényen szereplő átvételi dátumtól (vagy át nem vett levél esetén a kézbesítési vélelem beálltától) számított 8 napon belül nem élt senki sem az elővásárlási jogával.

A foglalón kívüli vételárrészletek megfizetését érdemes a fentiek teljesítéséhez kötni.

Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok beszerzése, illetve a fenti eljárás lebonyolítás az eladót terheli. Igény szerint irodánk - amennyiben az eladó meghatalmaz arra - lebonyolítja az elővásárlási eljárást.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató