Adót mindig az eladó fizet, a vevő visszterhes vagyonátruházási illetéket köteles fizetni. Tehát ha Ön ingatlan vásárol, úgy adót nem kell fizetnie.

Az adó összegének megállapításához az alábbi adatokat kell ismerni:

  • mikor került a tulajdonába az ingatlan
  • magasabb áron adja-e el az ingatlant, mint a beszerzési ára
  • milyen jogcímen (adásvétel, öröklés, ajándékozás) került a tulajdonába.

Az adóalap kiszámítása után lehet megállapítani az abból származó jövedelmetés az adó mértékét.

Az adóalap

Amennyiben adásvétel útján került a tulajdonába az ingatlan, úgy az adó alapja a megvásárláskor kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár és az eladás tárgyában kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár közötti különbözetnek az igazolt (felújítás, vagy a megszerzésre fordított) költségekkel csökkentett összege az adóalap.

Amennyiben öröklsé útján került a tulajdonába az ingatlan, úgy az adó alapja a jogerős hagyatékátadó végzésben megállapított érték és az eladás tárgyában kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár közötti különbözetnek az igazolt (felújítás, vagy a megszerzésre fordított) költségekkel csökkentett összege az adóalap.

Amennyiben ingyenes szerzéssel (pl. ajándékozás) került az ingatlan a tulajdonába, úgy az adó alapja (mivel nincsen beszerzési érték) az eladás tárgyában kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár 25%-a.

A fenti összeget hívja a személyi jövedelemadóról szóló törvény számított összegnek.

A jövedelem

Az átruházásából származó jövedelem a számított összeg, ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik. A jövedelem a számított összeg
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

A jövedelem természetesen nulla a megszerzés és értékesítés évétől függetlenül, ha az ingatlan alacsonyabb, vagy ugyanolyan áron kerül eladásra, mint amilyen vételáron megvásárlásra került.

Az adó mértéke

Ezt követően már kiszámítható az adó mértéke, mely a jövedelem 15%-a (ha a jövedelem a fentiek végett nulla, akkor természetesen adó sem merül fel).

Az adó abban az esetben is fizetendő, ha Ön másik ingatlant vásárol az eladott ingatlan vételárából, ez az ún. cserepótló adókedvezmény 2008-ban megszűnt, illetve csak rászorultság bizonyítása esetén kérelmezhető.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató