Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.

A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos (azaz az egyik fél tartozásaiért a másik fél akkor nem felel), ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

1. Vagyonjogi rendszerek

A közszerzeményi rendszer
Ha a házasulók vagy a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben közszerzeményi rendszer kikötésében állapodtak meg, a házassági életközösség fennállása alatt önálló vagyonszerzők, ennek megfelelően közöttük a vagyonelkülönítés szabályai érvényesülnek. Az életközösség megszűnése után bármelyik házastárs követelheti a másiktól annak a vagyonszaporulatnak a megosztását, ami a vagyonukban közszerzemény.

A vagyonelkülönítési rendszer
Ha a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések, vagyontárgyak, terhek és tartozások tekintetében kizárták, a vagyonnak abban a részében, amelyre a kizárás vonatkozik, közöttük a vagyonelkülönítés rendszerét kell alkalmazni.

2. Törvényi szabályozás alapján is különvagyont képező vagyontárgyak

Külön szerződéskötés nélkül sem képezi házassági közös vagyon tárgyát:

 • a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;
 • a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;
 • a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;
 • a személyét ért sérelemért kapott juttatás;
 • a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá
 • a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

3. A szerződéskészítéshez szükséges adatok, átgondolandó kérdések
Ahhoz, hogy a szerződést el tudjuk készíteni, az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • a felek személyes adatai,
 • a férj és feleség különvagyonába tartozó vagyontárgyak tételes felsorolása,
 • ingatlan vagyon esetén az ingatlan címe, helyrajzi száma.

Egyéb átgondolandó kérdések:

 • a közös háztartás költségeit ki milyen arányban viseli, amennnyiben a felek szerzeményei (pl. munkabér)  különvagyon tárgyát képezik,
 • az életbiztosításokról való rendelkezés,
 • a bankszámlákon lévő pénzösszegekről való rendelkezés. Például a közös bankszámlán lévő pénzösszeg házastársi közös vagyont képez, a csak valamelyik felet illető bankszámlán lévő pénzösszeg pedig kizárólag e fél különvagyona,
 • az életközösség megszakadása esetére a lakáshasználat kérdésének rendezése,
 • az életközösség megszakadása esetére a gyermektartásdíj kérdésének rendezése (hány gyermek esetén mekkora összeg),
 • az életközösség megszakadása esetére a gyermekláthatási jog rendezése,
 • valamely fél tartozásaiért a másik fél feleljen-e,
 • a szerződést közzé kívánják-e tenni a vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásában.

4. Munkadíj, egyéb díjak
Házassági vagyonjogi szerződések készítésében jártas irodánk szakszerű, precíz, és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést vállal a lenti megbízási díjért.

Az elkészítésre kerülő házassági vagyonjogi szerződés munkadíja 75.000,- Ft (+Áfa). Komplexebb esetekben a díj változhat. Igény esetén Áfa mentes számlát is ki tudunk bocsátani.

5. Mit tartalmaz a munkadíj?

A munkadíj tartalmazza a szerződésnek a vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásában való közzétételének kivételével az összes jogi teendőt, azaz:

 • az adatok, kérdések átbeszélését, egyeztetését,
 • jogi tanácsadást, javaslatok adását tapasztalataink alapján,
 • a szerződés elkészítését,
 • a szerződés ellenjegyzését.

A szerződésnek a vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásában való közzétételét kizárólag közjegyző tudja elvégezni, így annak díjára (kb. 30.000,- Ft) kizárólag közjegyző tud pontos ajánlatot adni.

6. Az ügy menete
Az adategyeztetést és a főbb kérdések egyeztetését követően elkészítjük a szerződéstervezetet, melyet e-mailen megküldünk Önöknek átnézésre, illetve módosítási javaslatok tételének céljából. A tervezet végleges szövegezését követően a szerződés aláírására irodánkban kerül sor, melyet követően - amennyiben arra igény van - annak közzétételét a közjegyző már el tudja végezni.

Amennyiben az adategyeztetést telefonon és e-mailen teljes körűen le tudjuk bonyolítani, irodánkba csak az aláírásra, azaz egyszer kell elfáradni. Önöknek más teendője nem lesz, minden egyebet mi intézünk Önök helyett.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Adatvédelmi elveink