Ingatlanjogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,
 • az ajándékozási szerződés elkészítését és ellenjegyzését,
 • ingatlanjogi tanácsadást ingatlanjogi szakjogásztól,
 • a NAV adatlap elkészítését az illetékmentesség megjelölésével (amennyiben alkalmazható),
 • a felek személyazonosságának ellenőrzését,
 • a földhivatali ügyintézést,
 • az illetékfizetéssel kapcsolatos tanácsadást,
 • a földhivatal előtti eljárást.

 

Szerződéskötés akár 1 munkanapon belül is!

 

Munkadíj:

35.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes számla kerül kibocsotásra, így ÁFA nem merül fel)

 

Egyéb díjak:

Földhivatali eljárási illeték: 6.600,- Ft

Tulajdoni lap illeték: 1.000,- Ft

 

1. A szerződéskészítéshez szükséges adatok:

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az ingatlan címe, helyrajzi száma,
 • az ingatlan hozzávetőleges értéke (ez megadható később, az aláírásig is),
 • a megajándékozott teljes neve,
 • amennyiben az ingatlannak nem az egésze, csak egy tulajdoni hányada kerül ajándékozásra, úgy az ajándékozandó tulajdoni hányad mértéke és tulajdonosának neve,
 • fennáll-e valamely, lentebb említett illetémentesség.

Termőföld, erdő tulajdonjoga kizárólag közeli hozzátartozók között ajándékozható! Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulása, lemondó nyilatkozata nem szükséges az ajándékozáshoz.

 

2. Amennyiben az ingatlan terhelt

Terhelt ingatlan tulajdonjoga a teher jogosultjának (bank, haszonélvező stb.) hozzájárulása nélkül is ajándékozható amennyiben a terhet nem biztosítja elidegenítési és terhelési tilalom. A teher az ajándékozástól függetlenül az ingatlant továbbra is terheli.

Kiemelném, hogy amennyiben a teher (pl. jelzálogjog) alapja például kölcsön (bankkölcsön), a kölcsön visszafizetéséért továbbra is az ajándékozó (vagyis a kölcsönszerződésben adósként szereplő személy) a felelős, a megajándékozott, azaz az ingatlannak az ajándékozás utáni új tulajdonosa nem felelős, nem ő köteles a kölcsönt visszafizetni, azonban a kölcsönösszeg vissza nem fizetése esetén köteles tűrni, hogy a hitelező az ingatlanból nyerjen kielégítést, azaz pl. az ingatlant elárvereztesse.

Amennyiben az ingatlanon lévő terhet elidegenítési és terhelési tilalom is biztosítja, úgy az ingatlan tulajdonjoga a teher jogosultjának (pl. kölcsönt nyújtó bank) hozzájáruló nyilatkozata nélkül nem ruházható át ajándékozással sem. Ebben az esetben az ajándékozási szerződést feltételtől függő hatállyal kötjük meg, mely feltétel a bank hozzájáruló nyilatkozatának kiadása - igény szerint - meghatározott határidőig.

 

3. Illeték

Ingatlannak ajándékozás útján történő megszerzése esetén fő szabály szerint vagyonátruházási illeték fizetendő, mely lakóingatlan esetén az ingatlan (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értékének 9%-a, más ingatlan esetén 18%-a.

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni.

 

4. Illetékmentességek

4.1. Közeli hozzátartozók jogügylete

Nem fizetendő illeték, amennyiben az ajándékozás egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), vagy házastársak között jön létre.

 

4.2. Építési telek/telekrész ajándékozása

Mentes az illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

 

4.3. Alapítvány, egyesület ingatlanszerzése

Az alapítvány, egyesület bármely ingatlanszerzése mentes az illeték alól, amennyiben a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

4.4. Termőföld szerzése

Illetékmentes a termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként.

Illetékmentes továbbá az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése

 

5. Személyi jövedelemadó

Ajándékozás esetén személyi jövedelemadót nem kell fizetnie sem az ajándékozónak, sem a megajándékozottnak.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató