A kiskorú személy jognyilatkozataira korától függően kétféle szabályozás vonatkozik.

Amennyiben a kiskorú személy még nem töltötte be a 14. életévét, úgy az adásvételi szerződést és egyéb okiratokat helyette a törvényes képviselői (szülei, vagy a gyámja) írják alá, a kiskorú aláírása azok érvényességéhez nem szükséges.

Amennyiben a kiskorú már betöltötte a 14. életévét, úgy az okiratokat a kiskorúnak szükséges aláírnia azzal, hogy a kiskorú ezen jognyilatkozatait (a szerződésbe foglalva, vagy külön nyilatkozatban) a törvényes képviselőinek szükséges jóváhagynia.

Amennyiben a kiskorú az eladó, úgy a szerződés érvényességéhez, azaz a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez minden esetben szükséges a gyámhivatal hozzájárulása.

A szerződés aláírását követően a szerződés 2-3 példányát szükséges benyújtani az illetékes gyámhivatalhoz. A gyámhivatal ezt követő 30 napon belül felbecsülteti az ingatlant és kiadja a hozzájárulását a szerződéshez, mely hozzájáruló határozatban meghatározza, hogy a kiskorúra eső vételárat mely elkülönített bankszámlára szükséges megfizetni (egyes gyámhivalok ettől eltekintenek), vagy megtagadja a szerződés jóváhagyását.

Ezt követően szükséges megfizetni a kiskorúra eső vételárrészletet a gyámhivatal által előírt módon, majd ennek teljesülését követően a gyámhivatal záradékolja az adásvételi szerződés és a tulajdonjog átruházást engedő bejegyzési engedély kettő, vagy három eredeti példányát.

A záradékolás után a tulajdonjog átruházásának már nincsen egyéb speciális feltétele.

Amennyiben erre lehetőség van, úgy a vételár egy részének megfizetését érdemes a záradékoltatás teljesítéséhez kötni, vagy amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy kikötni a szerződésben egy meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy a záradékoltatás tárgyában a vevő is jogosult eljárni a gyámhivatal előtt.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató