Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, használat és hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.

A haszonélvezet személyhez kötött jogosultság, nem lehet sem örökölni, sem másra átruházni semmilyen jogcímen.

A haszonélvezeti jog törlése

A haszonélvezeti jog törölhető az adásvételi szerződés aláírása előtt, mely esetben külön szükséges megfizetni a földhivatalban az eljárási illetéket. A haszonélvezeti jog azonban törölhető az adásvételi szerződés során is oly módon, hogy a haszonélvezeti jogáról a haszonélvező - mint az adásvételi szerződésben szerződő fél - a szerződésbe foglalt nyilatkozatával lemond.

Amennyiben a haszonélvező már elhunyt, úgy a halotti anyakönyvi kivonat földhivatali bemutatásával törölhető a haszonélvezeti jog. Ebben az esetben szintén törölhető az adásvételi szerződés aláírása előtt, vagy az adásvételi szerződésbe foglalt kérelemmel, mely utóbbi esetben az eladónak a szerződés aláírására magával kell hoznia a haslotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát és azt - a földhivatali bemutatás erejéig - át kell adnia az eljáró ügyvédnek.

Az özvegyi jog

Az özvegyi jogra a haszonélvezet szabályai alkalmazandóak. Az özvegyi jog a házastárs elhalálozása végett törvény erejénél fogva keletkező haszonélvezeti jog.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató