Ügyvédi irodánk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik követelések, tartozások behajtásban, Ügyfeleink bátran fordulhatnak hozzánk, amennyiben szerződéses jogviszonyból eredő igényüket a partnerük nem fizeti meg.

Ügyfeleink részére a fizetési felszólítás kiküldésétől, a fizetési meghagyás vagy a felszámolási eljárás kezdeményezésétől kezdve a polgári peres képviseleten át egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig biztosítunk teljeskörű jogi képviseletet

 

A követelés érvényesítésének jogi eszközei

 1. Fizetési felszólítás
 2. Fizetési meghagyásos eljárás FMH
 3. Felszámolási eljárás
 4. Polgári peres eljárás
 5. Végrehajtás

 

Fizetési felszólítás

 

Kivel szemben indítható?

Magánszeméllyel vagy céggel szemben

Előnye: Tapasztalataink szerint, alacsony költség mellett, sok esetben, már egy hivatalos, megfelelő jogi indokolással ellátott ügyvédi felszólító levél is elegendő a fizetési hajlandóság előmozdításához, és a tartozás behajtásához.

A fizetési felszólítással kapcsolatos részletes információkat a Fizetési felszólítás alcím alatt találnak.

 
Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

 

Kivel szemben indítható? Magánszeméllyel vagy céggel szemben
Előnye: Hatékony és gyors eljárás, költsége pedig fele egy bírósági eljárásnak.
Mikor érdemes? Céggel szemben abban az esetben, ha a fizetésképtelenség megállapításának feltételei nem állnak fenn. Ilyen esetben a felszámolási eljárás megindítása helyett fizetési meghagyásos eljárást célszerű indítani.Magánszeméllyel szemben, a pert megelőzően érdemes indítani, amennyiben fizetési meghagyás indítása nem kizárt.
Mikor kötelező? Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, melynek összege a hárommillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a félnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete, és a pénzkövetelés nem munkaviszonyból ered.
Mikor kizárt?
 • félnek nincs ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete
 • a pénzkövetelés munkaviszonyból ered
 • követelés összege a 30 millió forintot meghaladja
 • a követelés zálogjogi jogviszonyból ered.

 

A fizetési meghagyásos eljárás kapcsolatos részletes információkat a Fizetési meghagyás alcím alatt találnak.

Amennyiben Önnel szemben bocsátottak ki fizetési meghagyást, úgy az átvételtől számított 15 napon belül ellentmondással élhet, mellyel kapcsolatban az FMH ellentmondás menüpontra kattintva tájékozódhat.

 

Felszámolási eljárás

 

Kivel szemben indítható? Kizárólag céggel szemben
Előnye: Ez az eljárás jelenti a legnagyobb jogi pressziót, hiszen, ha a társaság tulajdonosai tovább szeretnék működtetni a céget és nem szeretnék, ha felszámolásra kerülne a cég, és ezáltal megszüntetnék, akkor inkább kifizetik a tartozását.
Mikor érdemes? Amennyiben az adós nem olyan cég, amelytől a tulajdonosai könnyű szívvel megválnak, vagy viszonylag jó anyagi helyzetben van, tőkeerős, vagy az adós cég pályázatokon nyertes cég, úgy a leghatásosabb módszer a követelés érvényesítésére a felszámolási eljárás indítása.

 

A felszámolási eljárással kapcsolatos részletes információkat a Felszámolási eljárás alcím alatt találnak.

 

Polgári peres eljárás

 

Kivel szemben indítható?

Magánszeméllyel vagy céggel szemben

Céggel szemben fennálló követelések esetén a gazdasági társaság egyes tagjai, vezető tisztségviselői ellen is indíthatók speciális eljárások:

 • A Bt. beltagja ellen magával a betéti társasággal szemben megindításra kerülő eljárással egyidejűleg megindítható a per, tekintettel arra, hogy a beltag teljes vagyonával felel a tartozásért.
 • Fedezetelvonó ügyletek esetén az erre irányuló szerződések megtámadhatók a Csődtörvény 40. § (1) bekezdése alapján.
 • Az adós vezető tisztségviselőivel szembeni, a hitelezők érdekeit sértő magatartás esetén a Csődtörvény 33/A § (1) bekezdése alapján indítható peres eljárás.
Mikor érdemes? Magánszeméllyel vagy céggel szemben, amennyiben az FMH indítás feltételei nem állnak fenn.
Mikor kötelező? Amennyiben a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja, úgy fizetési meghagyásos eljárás nem, csak peres eljárás, vagy felszámolási eljárás indítható.

 

A polgári peres eljárással kapcsolatos részletes információkat a Polgári peres eljárások alcím alatt találnak

 

Végrehajtás

 

Kivel szemben indítható? Magánszeméllyel vagy céggel szemben
Mikor érdemes? Közokirat (közokiratba foglalt követelés) esetén, amennyiben az közvetlenül végrehajtható. Ez hatékony és gyors eljárás, mivel kimarad az FMH és a peres eljárás lefolytatása.

Magánokirat (magánokiratba foglalt követelés) esetén a végrehajtási eljárás megindításához szükséges jogerős fizetési meghagyás, vagy jogerős ítélet megléte, azaz ebben az esetben a végrehajtási eljárást meg kell előznie egy peres eljárásnak, vagy fizetési meghagyásos eljárásnak.

 

A végrehajtási eljárással kapcsolatos részletes információkat a Végrehajtási eljárás alcím alatt találnak.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató