Amennyiben az adós nem fizeti meg a tartozását, úgy a követelés érvényesítését érdemes ügyvédi fizetési felszólítással kezdeni, melynek hatására elindulhat egy párbeszéd az adós és az eljáró ügyvéd, vagy az adós jogi képviselője és az eljáró ügyvéd között. Ebben az esetben sor kerülhet a peren kívüli (per, vagy más követelésérvényesítési eljárás előtti) megegyezésre.

 

A felszólító levelet minden esetben tértivevénnyel, vagy ajánlott levélként küldjük ki, így nyomon követhető, hogy az adós átvette-e, vagy miért nem vette át a levelet, valamint a nyomon követhető levél alkalmas arra is, hogy teljesítsük azon követelményt, miszerint cégek közötti jogvitában a per előtt a felek kötelesek tisztázni egymással a tényállást.

 

Alapos fizetési felszólításA fizetési felszólítás ajánlott minimális tartalma:
  • a követelés pontos megjelölése, összege, kamatai, a fizetési határidő lejáratának dátuma,
  • fizetési póthatáridő,
  • a teljesítés elmulasztásának jogkövetkezménye (pl. perindítás, fizetési meghagyás benyújtása).

 

Amennyiben a fizetési felszólítást követően felszámolási eljárást is kívánunk kezdeményezni, úgy a felszólításban kötelező továbbá megjelölni az alábbiakat:

  • a tartozás jogcímét,
  • azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást.

 

Elévülés

Figyelem! Az új Ptk. szabályazása szerint, azaz a 2014. március 15. napját követően keletkező jogviszonyokban az elévülést nem szakítja meg a fizetési felszólítás küldése, ahhoz bírósági, vagy más eljárást szükséges indítani!

 

Munkadíj, szükséges adatok

A felszólítás munkadíja függ attól, hogy az ügyfél mennyire részletes, mennyire kidolgozott és egyedi tartalmú felszólítást kíván az adósnak küldetni, így - és bonyolultabb fizetési felszólíáts megírása esetén az átnézendő iratoktól függően - a munkadíj viszonylag tág keretek között, 12.000,- Ft + Áfa - 25.000,- Ft + Áfa között mozoghat. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

A felszólításhoz szükéges iratok, adatok:

  • számla,
  • szerződés,
  • korábbi fizetési felszólítás,
  • teljesítésigazolás, szállítólevél (amennyiben keletkezett ilyen irat).

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató