Amennyiben a követelés 3.000.000,- Ft alatt van, úgy peres eljárás nem indítható, (amennyiben a feltételei fennállnak) felszámolási eljárás és fizetési meghagyás indítható. A fizetési meghagyás megindításának nincsen előzetes követelménye, bármilyen követelés (a 3.000.000,- Ft feletti követelés is) érvényesíthető ezen eljárásban.

1. Az eljárás menete
Az adós és hitelező adatainak közlését követően elkészítjük és megküldjük ügyfeleinknek a meghatalmazás és megbízás terveztét, melynek megadását követően kérvényezzük a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) országos online rendszerében a fizetési meghagyás kibocsátását, melynek befogadását követően a kirendelt közjegyző 3 munkanapon belül megküldi az adósnak a felhívást, hogy fizesse meg a tartozását. Ennek kézhezvételét követő 15 napon belül az adós ellentmondással élhet a fizetési meghagyással szemben. 
Amennyiben ellentmondással nem él, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az adósnak a tartozást meg kell fizetnie 15 napon belül, ellenkező esetben végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni vele szemben. Amennyiben ellentmondással él a fizetési meghagyással szemben, úgy a közjegyző felhív bennünket, hogy 15 napon belül perré alakíthatjuk (nem kötelező) a fizetési meghagyást.

Ennek ideje a fizetési meghagyás benyújtásától számítva 1-2 hónap.

Perré alakítás esetén kereseti kérelmet szükséges szerkeszteni, melyet a fizetési meghagyásban megjelölt bírósághoz kell benyújtani. Amennyiben e bírósághoz képest más bíróság illetékességét kívánjuk megjelölni (természetesen csak amennyiben ezt a polgári perrendtartás szabályai megengedik), úgy a kereseti kérelemben kérni kell a bíróságot, hogy helyezze át a pert az általunk kívánt bírósághoz.

2. Szükséges iratok, adatok

A fizetési meghagyás megindításához szükségünk van

  • a számlára, szerződésre, vagy a követelést megalapozó egyéb okiratra
  • az ügy lefolytatására részünkre adott meghatalmazásra,
  • az adós adataira; amennyiben az adós magánszemély és adatai (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme) nem derülnek ki az iratokból, illetve máshonnan sem, úgy a központi adatnyilvántartótól lehet ezen adatok kikérni díj ellenében.

3. Munkadíj, költségek

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz, és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

  • a meghatalmazás és megbízási szerződés elkészítését
  • a követelés alapjául szolgáló iratok átnézését,
  • a kamatok, (cégek közötti számlánkénti, illetve követelésenkénti 40,- EUR összegű behajtási költségátalány) kiszámítását, forintra számítását,
  • fizetési meghagyás benyújtását,
  • egyeztetést az adóssal,
  • a releváns jogi tanácsadást az eljárás során.


munkadíj: 35.000,- Ft + Áfa (igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani)
Közjegyzői eljárási díj: a követelés 3%-a, de minimum 8.000,- Ft.

Minden díj érvényesíthető az adóson, amennyiben valóban van miből behajtani a követelést.

A fenti díj nem minden esetben tartalmazza az iratok olyan szempontból való vizsgálatát, hogy peres eljárás során érvényesíthető-e a követelés, azaz nagy valószínűséggel megnyerhető-e a per. Bonyolultabb, terjedelmesebb ügyekben  vizsgálatnak, véleményezésnek - tekintettel annak időigényességére - külön díja merül fel, melyre az ügy ismeretében tudunk - előre - ajánlatot adni. E véleményezéshez a fentieken kívül további iratok, adatok lehetnek szükségesek.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató