1. Tartozásátvállalás

Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel (átvállaló) abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.
Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.
A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai megszűnnek. Fennmarad a biztosíték, ha annak kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárul.

Előzetes hozzájárulás a tartozásátvállaláshoz
Ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatkozatát előzetesen megteszi, a tartozásátvállalás a jogosult értesítésével válik hatályossá.
A jogosult jognyilatkozata megtételekor fenntarthatja a jogot annak visszavonására.

Teljesítésátvállalás
Ha harmadik személy megállapodik a kötelezettel a kötelezett tartozásának átvállalásáról, a harmadik személy köteles lesz a kötelezett tartozását teljesíteni vagy a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az lejáratkor teljesíthessen. A jogosult nem követelheti a tartozást a harmadik személytől.

Tartozáselvállalás
Ha a felek a teljesítésátvállalásról a jogosultat értesítik, egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezettet mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló egyéb követelését.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • az átadásra kerülő követelés azonosítása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon).
  • az engedményezés ingyenes, vagy ellenérték ellenében történik; utóbbi esetben a díj mértéke és megfizetésének módja (pl. készpénz, átutalás, határideje, vagy a felek azt külön megállapodásban rögzítik),
  • a követelést biztosítja-e valamilyen jog (pl. jelzálogjog) és az is átruházásra kerül-e,
  • a biztosított követelés meghatározása,
  • a felek adatai.

 

3. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 15.000,- Ft + Áfa - 40.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy igényelnek-e ellenjegyzést is az okiratra.

Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Adatvédelmi elveink