1. A zálogjog
Zálogjoga alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból (a továbbiakban: zálogtárgy) más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje (a továbbiakban: személyes kötelezett) nem teljesít.

A kielégítési jogot - néhány kivételtől eltekintve - a zálogtárgyra az elzálogosítás után szerzett jogok nem érintik.

A zálogjog létrejötte
A zálogjog létrejön, ha
a) a zálogjogosult és a zálogkötelezett megalapítja a zálogjogot; és
b) a zálogkötelezett rendelkezési joggal bír a zálogtárgy fölött.

A zálogjog alapítása
Zálogjog megalapításához zálogszerződés és erre tekintettel
a) a zálogjog megfelelő nyilvántartásba való bejegyzése (jelzálogjog); vagy
b) a zálogtárgy birtokának a zálogjogosult részére történő átruházása (kézizálogjog) szükséges.

A zálogszerződés
A zálogszerződésben a zálogkötelezett és a zálogjogosult zálogjognak meghatározott zálogtárgyon és meghatározott követelés biztosítása céljából való alapításában állapodnak meg.

A zálogszerződés alapján a zálogkötelezett köteles
a) kézizálogjog (azaz ingóságra vonatkozó zálogjog) esetén a zálogjogosult részére átruházni a zálogtárgy birtokát vagy az a feletti hatalmat;
b) jelzálogjog esetén megadni a zálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást; illetve
c) a zálogjogosult választása szerint, az elzálogosított követelés kötelezettjét írásban értesíteni a zálogjog megalapításáról, vagy az erről szóló nyilatkozatot a zálogjogosult részére kiadni.

zálogszerződés létrejöttéhez a zálogtárgy és a biztosított követelés meghatározása szükséges.
A zálogjoggal biztosított követelést annak azonosítására alkalmas módon - az alapul fekvő egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy a biztosított követelés azonosítására alkalmas más hasonló módon - kell meghatározni. A meghatározás magában foglalhat olyan követelést is, amely még nem jött létre.

A zálogszerződést írásba kell foglalni.

A jelzálogjog bejegyzése
A jelzálogjogot
a) ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba;
b) ingó dolog, valamint jog és követelés esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásba
kell bejegyezni.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • az ingatlan címe, helyrajzi száma
  • az ingatlan hozzávetőleges értéke
  • az adós-e az ingatlan tulajdonosa, vagy harmadik személy (zálogkötelezett)
  • a biztosított követelés meghatározása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon),
  • a felek adatai.

Amennyiben nem az adós a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa, úgy szükséges elidegenítési és terhelési tilalmat is kikötni, valamint a zálogkötelezettel kezességet is vállaltatni tekintettel arra, hogy amennyiben a zálogkötelezett nem kezes, vagy adóstárs, úgy vele szemben nem lehet végrehajtást indítani, így a biztosítékból nem lehet végrehajtás útján megtérítést nyerni.

 

 

3. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 30.000,- Ft + Áfa - 50.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Földhivatali illeték: 12.600,- Ft/ingatlan

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Ingatlan- és gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

a szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését

-

földhivatal előtti eljárást.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató