A gazdasági társaságok működése, fejlődése során előfordulhat, hogy a régi struktúra már nem felel meg a további céloknak, ezért a cégnek át kell alakulnia valamilyen más társasági formába (pl. bt-ből kft-vé alakulás), illetve szükségessé válhat más céggel való egyesülés, vagy a gazdasági társaság több céggé való szétválása.
 
Az átalakulás a gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnését jelenti. A más társasági formába való átalakulás (cégformaváltás) mellett az átalakulás gyűjtőfogalmába tartozik a gazdasági társaságok egyesülése (összeolvadása, beolvadása) és szétválása (különválása, kiválása) is. A kiválás - vagyis az az eset, amikor az a gazdasági társaság, amelyből a kiválás történik, változatlan társasági formában fennmarad, míg a kivált tagok részvételével és a társasági vagyon egy részével új gazdasági társaság jön létre - új jogintézmény.
 
Az átalakulás esetén jogutódlás történik, így nem szükséges a cég megszüntetésével járó bonyolult feladatokat elvégezni, tehát az ezzel járó problémák teljes mértékben elkerülhetők. Jogi szempontból tehát nem szükséges a már meglévő, jól működő társaságok jogutód nélküli megszüntetése.
 


1. Az átalakulás módjai
A társasági törvény szerint az átalakulásnak két nagy csoportja van. Az egyiknél társaságiforma-váltás történik (társaságiforma-váltásnak számít, ha a gazdasági társaság  más gazdasági társasági formát választ), a másiknál pedig a cégek száma változik. Ez utóbbinak is két csoportja van, az átalakulás eredményeként a cégek száma az egyiknél kevesebb, a másiknál több lesz, így
egyesülés esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik, és az egyesülés lehetséges összeolvadással vagy beolvadással, valamint
szétválás esetén pedig a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy részének a részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.
 
 
2. Munkadíj, egyéb díjak 
Munkadíj társasági forma váltás esetén: 80.000,- Ft + ÁFA összegtől

Munkadíj egyéb átalakulás esetén: átlagos esetben 95.000,- Ft + ÁFA összegtől. Amennyiben kettőnél több cég is érintett az eljárásban, vagy egyéb különösen bonyolult tényállás valósul meg, úgy a díj változhat.

Az átalakulás során fizetendő egyéb díjak:
Cégeljárási illeték: 50.000,- Ft
Cégeljárási közzétételi díj: 5.000,- Ft
Cégközlöny közzétételi díj: 2 x 15.000,- Ft

Amennyiben az átalakulásnál több cég is érintett, úgy egyes esetekben előfordulhat, hogy a cégeljárási illeték többször fizetendő.

A fenti munkadíj tartalmazza az átalakulás során szükséges összes jogi teendőt, azaz:

-     a cégiratok elkészítését, ellenjegyzését,
-     a cégeljárási illeték és közzétételi díj megrendelését, befizetését,
-     cégjogi, társasági jogi általános tanácsadást,
-     a felek személyazonosságának ellenőrzését,
-     a cégbírósági ügyintézést,
-     az átalakulási terv elkészítését.

Igény esetén angol, vagy német nyelven is elkészítjük a cégiratokat, melynek további munkadíja +15.000,- Ft - 30.000,- Ft + ÁFA összegig terjedhet.

 

3. Szükséges iratok, adatok

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, kérem küldje meg emailen, vagy faxon a társaság utolsó, jelenleg is hatályos létesítő okiratát (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály). Egyszemélyes (egy tulajdonossal/taggal) rendelkező társaság esetén erre nincsen szükség, amennyiben az alapító okirat nem tartalmaz semmilyen speciális kitételt, ugyanis ebben az esetben a cégjegyzékből minden szükséges adatot ki tudunk nyerni.

Kérem küldje meg részünkre továbbá az alábbi adatokat:

  • az átalakulás utáni cég, vagy átalakulással létrejövő cég(ek) adatait (pl. új székhely, cégnév),
  • azon tagok megjelölése, akik az átalakulás után már nem vesznk részt a cég(ek)ben,
  • az átalakulás fordulónapját (könyvelővel érdemes egyeztetni)
  • amennyiben lakcímükben változás állt be a cégjegyzékben szereplő adatokhoz képest, úgy az új lakcímüket.

Kérem, hogy a címeket - amennyiben van - emelettel és ajtószámmal, a személyes adatokat pedig a személyi igazolványban szereplő módon küldjék meg a részünkre.

Ezt követően jelentkezünk további kérdéseinkkel.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató