A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha
a) a céget megszűntnek nyilvánítja,
b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő,
c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy
d) a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

A kényszertörlési eljárás megindítását elrendelő végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak van helye.

Az a) pontban lévő esetek közül a leggyakoribb, amennyiben a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult, úgy a cégbíróság a céget felszólítja a törvényes működés helyreállítására (pl. cégtábla kihelyezése). Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ha a felszámolásra vagy kényszertörlési eljárásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor, e tényről a cégbíróság az állami adóhatóságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és a cégre irányadó anyagi jogszabály rendelkezései szerint gondoskodik a cég cégjegyzékből történő törléséről.

Irodánk szolgáltatása
Irodánk vállalja a kényszertörlést elrendelő határozattal szembeni fellebbezés benyújtását.

A munkadíj az ügy bonyolultságától és komplexitásától függ, így ajánlatot az ügy ismeretében tudunk adni.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató