Valamely személy ügyvezetővé, cégvezetővé való kinevezését kettő eset tudja megakadályozni, mely esetek a gyakorlatban a képviselővé való kinevezés akadályai, azonban jogi értelemben külön kell beszélnünk az ügyvezetői eltiltásról, mely esetben a cégbíróság be sem jegyzi az ügyvezetői, cégvezetői kinevezést.

A másik eset, amikor a cégbíróság bejegyzi a cégjegyzékbe a képviselői tisztséget, azonban az adóhatóság 30 napon belül felszólítja a céget, hogy amennyiben nem váltják le a képviselőt, úgy törli a cég adószámát.

1. Eltiltási okok

1.1. Nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője),

a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

1.2. Nem lehet továbbá vezető tisztségviselő (igazgató, ügyvezető, cégvezető) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá az, akit e foglalkozástól büntetőeljárásban jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

1.3. Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság - e törvényben meghatározott kivétellel - eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő 5 évig nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője. E § szerinti szabályt kell megfelelően alkalmazni, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg.

Az eltiltás időbeli hatálya az eltiltást kimondó határozat jogerőre emelkedése napjától számított 5 év.

2. A cég adószámának törlését eredményező esetek

Amennyiben olyan személy, aki a lenti feltételeknek megfelel, a cégben többségi részesedést, szavazati jogot szerzett, vagy vezetői tisztségviselővé vált, a cégbíróság felhívja a céget, miszerint törli a cég adószámát, amennyiben e személy a fenti pozícióban továbbra is cégtagja, részvényese, vezető tisztségviselője marad:
    aki olyan cégben, amelynek 180 napon keresztül folyamatosan 15 millió forintot meghaladó adótartozása van (a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál 30 millió forint), tag, vagy vezető tisztségviselő, feltéve, hogy a jogviszonya a folyamatos adótartozás fennállásának 180. napját megelőző 180. napon, vagy azután bármelyik napon fennállt,
    akinek a kérelem beadását megelőző 5 éven belül jogutód nélkül megszűnt olyan cégben volt vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszonya, amely cég legalább 15 milliós adótartozással szűnt meg, (a legnagyobb adóteljesítményű adózóknál ez 30 millió forint), feltéve, hogy a felszámolás kezdő napját megelőző 180. napon vagy az azt követő bármelyik nap fennállt a jogviszonya,
    amely más olyan adózóban volt vezető tisztségviselő vagy tag, amely adózó adószámát jogerősen törölték 5 éven belül, feltéve, hogy az adószám törlését kimondó jogerős határozathozatal napján, vagy azután bármikor fennállt a jogviszonya,
    amely maga is 15 milliót (itt is érvényes a 30 milliós küszöb is) meghaladó adótartozással rendelkezik folyamatosan 180 napja. Ez érvényes mind a természetes mind pedig a gazdasági társaságokra, mint tagokra is.

3. Irodánk szolgáltatása

Irodánk vállalja az ügyvezetői eltiltást kimondó határozattal szembeni fellebbezés benyújtását.

A munkadíj az ügy bonyolultságától és komplexitásától függ, így ajánlatot az ügy ismeretében tudunk adni.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató