A társasház alapítás során a lakóház egyes lakásainak, tárolóinak, egyéb helyiségeinek külön tulajdoni lap kerül létrehozásra, melynek következtében a lakóház tekintetében megszűnik a közös tulajdon és minden tulajdonos külön tulajdonát fogja képezni a saját lakása, tárolója stb., a lakóház egyes részei (pl. lépcsőház, tető, kémény) pedig a tulajdonostársak társasházi közös tulajdonát fogja képezni.

A társasház alapítás lépései:

(i) amennyiben az épület még nem került feltüntetésre a térképen (mert például új építésű lakóházról van szó) az épület feltüntetése a térképen, melyet geodéta megbízásával tudnak elvégezni (ennek időigénye kb. 1-2 hónap),

(ii) geodéta megbízása a lakóház szintjeinek felmérésére, alaprajz készítésére és annak a földhivatal térképészeti osztályának záradékoltatátására.

(iii) az alaprajzok, egyéb információk, adatok (ld. lentebb) átadása nekünk,

(iv) elkészítjük az alapító okirat tervezetét, melyet megküldünk a tulajdonostársaknak elektronikusan annak érdekében, hogy azt át tudják nézni, véleményezhessék és jelezhessék felénk a módosítási igényeiket,

(v) az alapító okirat és az alaprajzok aláírása,

(vi) az alapító okirat és az alaprajzok benyújtása a fölhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályára, ahol a társasház nagyjából 30 nap alatt kerül bejegyzésre.

Ingatlanjogban jártas Irodánk szakszerű, precíz, és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglalja az alábbiakat:
-    az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését
-    ingatlanjogi és adójogi tanácsadás
-    az alapító okirat elkészítését, ellenjegyzését
-    a földhivatali ügyintézést.

Szükséges iratok, adatok

(i) A földhivatali eljáráshoz és az iratok elkészítéséhez szükséges beszerezni a társasházi szinteknek geodéta által elkészített és záradékolt alaprajzait legalább 2 eredeti példányban.
(ii) A társasház bejegyzéséhez szükséges továbbá - az eset jellegétől függően - az illetékes önkormányzat által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben az önkormányzat igazolja, hogy a külön lakások megfelelnek az önálló ingatlan kritériumainak, vagy a jogerős használatbavételi/fennmaradási engedély.

(iii) Amennyiben a társasházi lakások tulajdonosait felszíni gépjárműbeálló, vagy kizárólagosan használható kertrész is megilleti, úgy szükséges az alapító okirathoz helyszínrajzot is csatolni, melyen pontosan, kétséget kizáró módon bejelöljük a kertrész(eke)t, illetve a gépjárműbeálló(ka)t.

(iv) A társasházi közös tulajdonba kerülő épületrészeket (pl. kémény, lépcsőház, antenna) fel kell sorolnunk a társasházi alapító okiratban, így azok listájára is szükségünk lesz, habár e felsorolás összeállítására tudunk javaslatokat tenni, illetve jelentős részét ki tudjuk nyerni az alaprajzokból.

Az alapító okirat tartalmának kialakításakor ajánljuk továbbá az alábbi kérdések átbeszélését:

- megillesse-e a társasházi tulajdonostársakat elővásárlási jog, előbérleti jog,

- a tárolók (amennyiben lehetséges) képezzék-e külön tulajdon tárgyát, azaz legyen-e a tárolóknak külön helyrajzi számuk (és így külön, a lakásoktól függetlenül is könnyedén értékesíthetővé váljanak, azaz forgalomképesebbek legyenek), vagy társasházi közös tulajdon maradjon és legyenek hozzárendelve az egyes lakásokhoz.

Munkadíj, egyéb díjak
A megbízási díj: 12.000,- Ft + Áfa/társasházi albetét, legalább 100.000,- Ft + Áfa. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Felmerülő egyéb költségek:
Földhivatali eljárási illeték: 6.600,- Ft/társasházi albetét, legfeljebb 100.000,- Ft
Tulajdoni lap illeték: 2 x 1.000,- Ft


Az ügy menete
Az adategyeztetést és konzultációt követően és miután - akár e-mail útján - rendelkezésünkre bocsátják a társasházi szintek alaprajzait, elkészítjük az alapító okirat tervezetét, amelyet mindenre kiterjedően egyeztetünk a felekkel.

Az alapító okirat végleges állapotának kialakulását követően, az aláírásra a tulajdonostársaknak megfelelő időpontban a társasházban (kiszállás esetén +15.000,- Ft + Áfa kiszállási díjat számítunk fel), vagy az irodánkban kerül sor.

Fontos, hogy a tulajdonostársaknak nem csak az alapító okiratot, hanem a geodéta által készített és a földhivatal által záradékolt alaprajzokat is alá kell írniuk!
Ezt követően az alapító okiratot a 2 munkanapon belül érkeztetjük az illetékes földhivatalnál.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató