A társasház alapító okiratának módosítása szükséges többek között, amennyiben (i) a társasházi közös tulajdonú ingatlanrészekben, vagy a külön tulajdonú ingatlanokban (pl. lakásokban) ráépítés, vagy hozzáépítés végett változás következik be, (ii) új lakások, egyéb külön tulajdonú ingatlanok jöttek létre, (iii) a társasház közös tulajdonú ingatlant (pl. tetőteret) kíván értékesíteni, avagy (iv) az alapító okirat helytelen adatokat tartalmaz.

Az alapító okirat módosításához közgyűlés tartása nem kötelező, elegendő az új alapító okirat aláírása, melyben viszont jól látható módon meg kell jelölni a változásokat.

1. A módosításhoz szükséges hozzájárulás

1. Fő szabály szerint az alapító okirat módosításához, minden tulajdonostárs hozzájárulása, azaz aláírása szükséges. Nagyobb társasházak esetén ez általában kizárólag akkor valósíthaó meg a gyakorlatban, ha a tulajdonostársak többsége meghatalmaz egy személyt, pl. a közös képviselőt, hogy helyette az alapító okiratot aláírja.

2. A társasházi törvényben meghatározott ingatlanrészek és vagyontárgyak kivételével az alapító okirat felhatalmazást adhat arra, hogy a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható, vagy amellyel a meglevő külön tulajdon tárgya bővíthető. Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A közgyűlés határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat.

3. A közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát abban az esetben is gyakorolhatja, ha az alapító okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többsége egyetért. Ebben az esetben a határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) részére - a határozat meghozatalától számított 60 napon belül - történő írásbeli nyilatkozat megtételére arról, hogy élnek-e az e törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal.

A közgyűlési határozat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat, ha az abban meghatározott határidőn belül a kisebbségben maradt tulajdonostársak írásbeli nyilatkozatot nem tesznek, vagy nyilatkozatuk szerint a keresetindítás jogával nem kívánnak élni. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról.

A (2)-(3) pont szerinti határozatot közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A változást be kell jelenteni a földhivatalhoz.

2. Szükséges iratok, adatok

(i) Amennyiben valamely ingatlan, ingatlanrész változása végett szüskéges a módosítás, úgy  földhivatali eljáráshoz és az iratok elkészítéséhez szükséges beszerezni a társasházi szinteknek geodéta által elkészített és záradékolt alaprajzait legalább 2 eredeti példányban.
(ii) Amennyiben valamely társasházi, vagy külön tulajdonú ingatlan jellegének változása (pl. irodából lakássá) az alapító okirat módosításának tárgya, úgy szükséges továbbá - az eset jellegétől függően - az illetékes önkormányzat által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben az önkormányzat igazolja, hogy e külön tulajdonú ingatlan megfelel az új, kívánt minősítésének (pl. lakhatás céljára).

Megjegyzem, hogy az új szabályozás szerint, amennyiben csak az ingatlan jellege (minősítése) változik (pl. lakásból irodává), úgy már nem szükséges módosítaniaz alapító okiratot, csak alaprajz és hatósági bizonyítvány benyújtása szükséges.

3. Munkadíj, egyéb költségek

A megbízási díj: 12.000,- Ft + Áfa/társasházi albetét, legalább 100.000,- Ft + Áfa. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

A földhivatali eljárási illeték (díj) a változással érintett külön tulajdonú ingatlanonként 6.600,- Ft (amennyiben valamely ingatlannak csak a hozzá tartozó társasházi eszmei hányada változik, akkor is fizetendő utána a földhivatali eljárási illeték), azonban legfeljebb 100.000,- Ft.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató