VÉDJEGY BEJEGYEZTETÉS

Szeretné termékét vagy szolgáltatását hatásosan megkülönböztetni a konkurens, piaci szereplőktől? Olyan termékkel vagy szolgáltatással rendelkezik, amelynek színvonalára és minőségére méltán lehet büszke?

Szerezze meg termékének vagy szolgáltatásának védjegyoltalmát jogi szakmai tanácsadásunk és teljes körű ügyintézésünk mellett, és élvezze a piacon összetéveszthetetlenül megjelenő márkájának profit szinten is megtérülő gyümölcsét.

 

Mik azok a védjegyek?

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom, mely biztosítja azt, hogy a fogyasztói (vásárlói) minden kétséget kizáróan különböztessék meg a védjeggyel ellátott áruit és szolgáltatásait a mások által ajánlott hasonló áruktól vagy szolgáltatásoktól (pl. logó/”márka”). A védjegy állhat csak szóból, lehet csak ábrás és lehet vegyes, szóból és ábrából is álló.

 

Miért előnyös, ha védjegyoltalmat szerzünk termékeink vagy szolgáltatásink megkülönböztetésére?

Egy erős márka lehetővé teszi egy cég számára a fogyasztói (vásárlói) körében a márkahűség és a hírnév növelését, ami pénzügyileg is kimutatható eredménnyel jár. Védjegyünk kiválóan hasznosítható marketing tevékenységünk során, és általában véve a piaci versenyben is: ha szolgáltatásunk vagy termékünk magas színvonalú, a védjegy könnyebbé teszi a megjegyezhetőségét és ezáltal a márkához való hűség kialakulását, márkánk tovább ajánlását.

 

Mit lajstromozhatunk védjegyként?
 • szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
 • betű, szám;
 • ábra, kép;
 • sík-vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
 • szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
 • hang, valamint
 • a felsorolt megjelölések kombinációja.

 

Kik szerezhetnek végjegyoltalmat?

A védjegyoltalom azt illeti meg, aki a védjegyét a vonatkozó jogszabályokban előírt módon lajstromoztatja. Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Akár többen közösen is megszerezhetik a védjegyoltalmat.

 

Hogyan zajlik egy védjegy lajstromoztatásának folyamata?
 1. Védjegykutatás: Első lépésben javasoljuk, hogy győződjünk meg arról, hogy a lajstromozás előtt álló védjegyünk vagy azzal megtévesztésig hasonló nevek lajstromozásra kerültek-e már korábban, hiszen ezek kizárják a lajstromozás folyamatának későbbi sikerét. A védjegykutatás elvégzése nem feltétele ugyan a védjegybejelentés kezdeményezésének, ám biztonságot ad a költségesebb lajstromozási eljárás előtt, mert támpontot adhat annak eldöntésére, hogy érdemes-e védjegyünk tekintetében a lajstromozási folyamatot kezdeményezni.

 2. Védjegybejelentés és a kapcsolódó határidők: Ha végeztünk védjegykutatást és annak eredménye az, hogy nincs a bejelentéssel megegyező, vagy ahhoz megtévesztésig hasonló név, akkor a következő lépés a megfelelő dokumentumok benyújtása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH). A védjegybejelentésben meg kell határozni az árujegyzéket, azaz azt, hogy a védjegy milyen árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozzon (erről bővebb információ itt érhető el) A védjegybejelentés benyújtása után egy hónapon belül szükséges megfizetni a bejelentés igazgatási szolgáltatási díját, melyre hosszabbítás nem adható. Ezt követően az alaki feltételekmeglétét vizsgáljaaz SZTNH. Ha hiánypótlásra való felhívás nélkül a bejelentést rendben találja az SZTNH, annak érdemi vizsgálatára kerül sor. Ha az érdemi vizsgálat is rendben zajlik, akkor meghirdeti a védjegybejelentést a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A meghirdetést követő 3 hónapon belül a védjegybejelentéssel szemben a korábbi jogok jogosultjai, viszonylagos kizáró okok alapján felszólalást nyújthatnak be és kérhetik annak elutasítását. (A viszonylagos kizáró okokat az SZTNH hivatalból nem, csak akkor vizsgálja, ha a bejelentéssel szemben felszólalás érkezik.) Amennyiben a felszólalásra nyitva álló három hónapos határidő alatt a védjegybejelentéssel szemben nem érkezik felszólalás, az SZTNH a védjegybejelentést

  Készülnünk kell arra tehát, ha minden rendben zajlik, a védjegybejelentés akkor is több hónapon keresztül tartó folyamat, ebben az időszakban azonban irodánk mindvégig az Ön rendelkezésére áll.

 3. Ha már rendelkezünk védjeggyel, - többek között - az alábbiakra érdemes figyelemmel lennünk:
  1. Védjegyhasználat: A használati kényszer értelmében a védjegyjogosult kötelezettsége, hogy a védjegy lajstromozását követő öt éven belül kezdje meg a védjegyének használatát, illetve a már megkezdett használattal ne hagyjon fel öt évet meghaladó időtartamra.

  2. Megújítás: A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart, amely további tíz-tíz éves időtartamra korlátlan alkalommal megújítható.

 

Védjegyeinket bejelenthetjük nemzeti, nemzetközi, illetve európai uniós területi hatállyal is. Az alábbiakban a nemzeti védjegybejelentéssel kapcsolatos díjak és munkadíjunk tekintetében adunk tájékoztatást:

 

A védjegykutatás díja szavak (legfeljebb 3, a Nizzai Osztályozás szerint besorolt áru- és szolgáltatási osztályra): 10.000,- Ft + ÁFA / név

Ügyvédi munkadíja: 10.000,- Ft/név (ÁFA mentes számla kerül kibocsátásra)

 

A védjegybejelentés díja: minimum 60.000,- Ft (egy áru/szolgáltatási osztály esetén)

Gyorsított eljárás díja további 60.000,- Ft

A védjegybejelentés ügyvédi munkadíja: 58.000,- Ft+ÁFA / név

 

 

Amennyiben nemzetközi vagy európai uniós bejelentéssel kapcsolatos védjegybejelentési ügyben fordulna hozzánk, kérje egyedi ajánlatunkat itt.

 

VÉDJEGYEK ADÁSVÉTELE

Fentieken kívül vállaljuk védjegyek adásvételének ügyintézését, melyre egyedi ajánlatot itt tud kérni.


 

Amennyiben védjegy bejelentéssel kapcsolatos kérdése van és hatékony jogi megoldására van szüksége, keresse bizalommal irodánkat!

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató