Házassági szerződés készítése (házasulók, házastársak között)

 

Házassági szerződésének megkötését nyugodtan bízza ránk! Szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést vállalunk! Eljárásunk során minden segítséget megadunk ahhoz, hogy közösen megtaláljuk ügyfeleink számára azt a tökéletes vagyonjogi rendszert, amelyet házassági életközösségük idejére alkalmazni kívánnak. A házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalás szükséges!

Fontos tudni, hogy amennyiben a Felek nem kötnek házassági szerződést, úgy a házassági életközösség időtartama alatt a törvényes vagyonjogi rendszer érvényesül, ennek lényege, hogy annak alapján a házastársak osztatlan közös tulajdonát képezi mindaz, amelyet a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami bármelyik házastárs különvagyonába tartozik.

A törvényes vagyonjogi rendszer leginkább annak a házastársnak védi az érdekét, aki nem folytat keresőtevékenységet, vagy ha folytat is, jövedelme alatta marad a másik házastárs jövedelmének. Ez a rendszer a házasfelek közötti szolidaritást tekinti vezérlő szempontnak és azt a házastársat is részelteti a vagyonszerzés eredményében, aki abban nem vett részt.

Fontos: A házasság megkötését megelőző életközösség a házassági életközösséggel egybeolvad, vagyis – vagyonjogi szempontból – a házasságot megelőző életközösség megkezdésétől kell számolni a házastársi vagyonközösség létrejöttét. Ez annyit jelent, hogy ezen időponttól bármelyik fél által szerzett vagyon – ha az nem minősül különvagyonnak – a felek által közösen szerzett vagyonnak minősül, amely a feleket egyenlő arányban illeti meg.

A törvényes vagyonjogi rendszer érvényesülése kizárható házassági szerződéssel. A felek a házassági szerződésben szabadon rendelkeznek vagyoni viszonyaikról, kiköthetik akár a teljes vagyonelkülönítést is, ennek az a lényege, hogy a házastársak vagyoni szempontból egymástól függetlenek legyenek, egyikük vagyonszerzése se legyen hatással a másikra.

Fontos: A házastársak közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat. Ez a kötelezettséget nem vállalt, és esetlegesen arról nem is tudó házastársat hátrányosan érintheti például egy végrehajtási eljárás során. Ezen nem várt kötelezettség szintén kizárható házassági szerződéssel.

 A házassági szerződéssel kizárható, hogy valamely házasfelet terhelő tartozás a másik felet is terhelje, annak akaratán és tudtán kívül!

A házassági szerződésnek két jogszabályban nevesített típusa létezik: 1. Vagyonelkülönítés, 2. Közszerzemény.

Fontos: Mind a két típus csak egy sémát ad, amitől el lehet térni, a két típus elemeit lehet vegyíteni.

1. Vagyonelkülönítés: Teljes vagyonelkülönítésre szolgál, mindegyik fél önálló vagyonszerző, önállóan felelős, a felek között nem jön létre közös vagyon, azonban ilyen esetben is mindig rendelkezni kell a közös háztartás költségeinek viseléséről.

2. Közszerzemény: Lényege, hogy az életközösség fennállása alatt mindenki saját maga gazdálkodik és gyarapodik a saját különvagyonával, mindegyik fél önálló vagyonszerző, önállóan felelős, viszont az életközösség megszűnése után bármelyik követelheti a vagyongyarapodás nettó elszámolását és megosztását. A megosztás aránya alapesetben 50-50%, amitől szerződésben el lehet térni. A megosztás egy nettó elszámolást jelent, a bruttó vagyongyarapodásból le kell vonni a közös adósságokat, a külön adósságokat, a ráfordításokat, majd a megmaradó nettó eredményt kell elosztani meghatározott arányban.  Ez a rendszer kizárólag a vagyongyarapodás elszámolását teszi lehetővé.

 

Mennyibe kerül a házassági szerződés?

Az ügyének részletes megismerését követően kedvezményes ajánlatot adunk a munkadíjra.

A méltányos és tisztességes megbízási díj meghatározására sok esetben csak személyes konzultációt követően kerülhet sor, miután részletesen megismertük az ügyét, felmértük annak nehézségi fokát, és tájékoztattuk lehetőségeiről, az általunk legjobbnak ítélt megoldásokról, az ügy esetleges kimeneteleinek lehetőségeiről.

 

Mit tartalmaz a konzultáció:

  • részletesen, és mindenre kiterjedően átbeszéljük az ügyét,
  • tájékoztatást kaphat minden felmerülő kérdésére,
  • értékes információkat adunk már az első konzultáció során,
  • tájékoztatást adunk arról, hogy ügyének milyen lehetséges kimenetelei vannak, milyen jogi megoldásokkal és lehetőségekkel lehet élni, és arról, hogy ezek közül melyiket érdemes választani,
  • megbízás esetén kedvezményes ajánlatot adunk a szerződés elkészítésére.

 

Milyen adatokra lesz majd szükségünk a szerződés megírásához?

  • a Felek adatai,
  • házasságkötés (tervezett) időpontja,
  • házasságkötést megelőzően mióta éltek élettársi kapcsolatban,
  • különvagyonba tartozó vagyontárgyak tételes felsorolása (ingatlan vagyon esetén az ingatlan címe, helyrajzi száma, értékesebb ingóságok felsorolása azonosításra alkalmas módon).

 

Milyen kérdések átbeszélésben segítünk a feleknek

  • a közös háztartás költségeit ki milyen arányban viseli, amennyiben a felek szerzeményei (pl. munkabér)  különvagyon tárgyát képezik,
  • az életbiztosításokról való rendelkezés,
  • a bankszámlákon lévő pénzösszegekről való rendelkezés. Például a közös bankszámlán lévő pénzösszeg házastársi közös vagyont képez, a csak valamelyik felet illető bankszámlán lévő pénzösszeg pedig kizárólag e fél különvagyona,
  • valamely fél tartozásaiért a másik fél feleljen-e,
  • a szerződést közzé kívánják-e tenni a vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásában? A szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos (azaz például az egyik fél tartozásaiért a másik fél akkor nem felel), ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették

 


Amennyiben válóperrel vagy egyéb, családjoggal kapcsolatos kérdése van és hatékony jogi megoldására van szüksége, keresse bizalommal az FNLAW Ügyvédi Társulás jogi szakértőjét:

 

Dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, ügyvéd

Mobil: +36-20/415-81-74

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató